sturge-weberblogg.se

Utkast: Dec. 18, 2017
LÄR KÄNNA EN AV VÅRA AMBASSADÖRER, JAKOB.
Mitt namn är Jakob. Jag är en 30 årig person från Sandviken som brinner för frågor om politik, samhälle och vård. Sedan 16 års ålder har jag varit politiskt aktiv och jag har alltid varit öppen för att dela med mig av min situation. Jag föddes med den sällsynta diagnosen Sturge Weber Syndrom (SWS) och om min vänstra hjärnhalva inte hade blivit bortopererad hade jag inte överlevt. För mig är det viktigt att arbeta aktivt för att öka förståelsen och minska fördomarna som finns i samhället. Bland annat har jag engagerat mig i Riksförbundet Sällsynta diagnoser och medverkat i Almedalsveckan på Gotland. Våren 2016 tilldelades jag Sällsynta priset, som delas ut var fjärde år till en medlem som har gynnat förbundet och drivit dess frågor. Jag tycker det är oerhört bra att det finns en webbplats som Future4Us. Här vet jag att jag blir accepterad för den jag är och att personerna jag kontaktar inte är fördomsfulla eller nedsättande.

Jakob, ambassadör på Future4us
jakob.fichtelius.future4us@hotmail.com